På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2018

Beta:By -byen som testarena for nye og bærekraftige løsninger

Arrangør
Oslo kommune, Nettverket av smarte norske byer, Pådriv
Dag
Onsdag 15/8 2018 17:00 - 19:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Klima/miljø , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Annen Etage
 


Om arrangementet

Visjonene om fremtidens byer er preget av bærekraft, grønne byer, teknologi og en ny organisering av samfunnet der ressurser er sirkulære og deles på. Vi deler på biler som kjører selv, hjemmene våre er smarte og byggene produserer energi.  

Hovinbyen er Norges største byutviklingsområde de neste 30 årene. kvalitetene og utfordringene som finnes i Hovinbyen gjør området til en spennende plattform for innovasjon, og en potensiell leverandør av løsninger til det globale Smart by-markedet. Oslo kommune ønsker å se på om deler av Hovinbyen kan bli et nasjonalt utviklings-, test- og demonstrasjonsområde for bærekraftig byutvikling.

Verken tradisjonelle privat-offentlige samarbeid eller innovative anskaffelser er tilstrekkelig. Vi trenger samarbeid hvor borgere, private og frivillige aktører inngår likeverdige samarbeid med en eller flere offentlige aktører. Et slikt samarbeid krever stor tverrfaglighet, høy grad av tillit og en dynamisk organisering.

Pådriv er et slikt likeverdig partnerskap som jobber for en mer bærekraftig utvikling av Hovinbyen i Oslo. Pådriv lanserer nå Beta:By Hovinbyen som et konkret forslag til hvordan et slikt nasjonalt test- og demonstrasjonsområde kan realiseres

Beta:By Hovinbyen er tenkt som et geografisk avgrenset byområde der det åpnes opp for å teste ut nye løsninger, prosesser og regelverk. Ved å definere en avgrenset og konsentrert sone, settes testingen i system. Dette bidrar til bedre kontroll på hva som er suksesskriterier, hva som påvirker resultatene, og gjør det mulig å evaluere det som testes ut.

Vi inviterer til samtale om hvordan vi skal komme fra reguleringer og utredninger til uttesting og samskaping!

Velkommen!

Kjetil Lund, Næringsbyråd i Oslo
Thomas Berman, Nettverksleder i Pådriv
Tonje Frydenlund, Daglig leder i Snøhetta
Hans-Henrik Merckoll, Director and Country General Manager
Global Technology Services IBM Norway
Marie Bysveen, Ansvarlig for smarte byer, SINTEF

Medvirkende
  • Kjetil Lund, Næringsbyråd, Oslo kommune
  • Tonje Frydenlund, Daglig leder, Snøhetta
  • Hans-Henrik Merckoll, Director and Country General Manager, IBM Norge
  • Marie Bysveen, Leder smartby satsningen, Sintef
Kontaktperson
Lene Lad Johansen, Oslo kommune, 98602759, lenelad.johansen@byr.oslo.kommune.no
Universell utforming
Servering
Ja
Sidevisninger
1203